Uppdraget

Uppdraget är en rolig och mycket uppskattad aktivitet som skapar en härlig vi-känsla och gemenskap där alla deltagarnas olika förmågor kommer till användning.

Uppdraget går ut på att varje sällskap delas upp i grupper om 5-10 personer där varje grupp får ett antal uppgifter av våra handledare som de tillsammans skall klara av. Uppgifterna är en vitt skilda i en blandning av kluriga tankenötter och fysiska aktiviteter. Alla uppdrag är poängsatta efter svårighetsgrad – här gäller det att samla poäng och prioritera.

Alla uppgifter kommer inte att hinnas med – hur används gruppens samlade förmåga bäst?

Priset för uppdraget är 295 kr/person och en startavgift om 1 500 kr. För företag tillkommer moms på priserna.