Samarbetskampen

I samarbetskampen sätter vi lagens samarbetsförmåga på prov. Utan att avslöja för mycket kan vi berätta att dessa ”praktiska tankenötter” kan bestå av:

  • Sångprov – då du ska förmedla genom gester vad du i hör i hörlurarna utan att säga något
  • Bygga hus utan spik
  • Känna igen dofter
  • Bygga ihop en träknut genom att få ritningen beskriven i ord

och många fler roliga uppgifter. Beroende på antal personer i sällskapet delas ni upp i grupper om 8-10 personer. Antalet stationer som man ställs inför kan variera något beroende på gruppens sammansättning, men i normalfallet är det ca tio stycken.

En handledare följer varje grupp, dels för att ge instruktioner men även för att stämma av och poängbedöma samarbetet.

Pris: 1 500 kr i startavgift + 395 kr/person, För företag tillkommer moms